محصولات برند ملونی

محصولات برند فابریک

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار M101

1,760,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار m102

2,520,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب رو کار m103

3,900,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب روکار m104

6,100,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی M105 | اینوکسا

1,800,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی M106 | اینوکسا

500,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی M107 | اینوکسا

1,500,000 تومان

مکانیزم تک درب M108 | اینوکسا

1,045,000 تومان1,755,000 تومان

مکانیزم تک درب با آرام بند M109

240,000 تومان1,995,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار M110

1,960,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار m111

2,940,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار m112

1,500,000 تومان