محصولات برند ملونی

محصولات برند فابریک

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار اینوکسا M101

2,520,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار اینوکسا M102

3,600,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب روکار اینوکسا M103

5,570,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب روکار اینوکسا M104

8,680,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی 40کیلویی اینوکسا M105

2,570,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی بازویی اینوکسا M106

720,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی 40کیلویی ایتالیایی اینوکسا M107

2,140,000 تومان

مکانیزم تک درب آویز 200کیلویی اینوکسا M108

2,500,000 تومان

مکانیزم تک درب آویز با آرامبند اینوکسا M109

2,850,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار سری200 اینوکسا M110

2,780,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار سری300 اینوکسا M111

4,200,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار سری400 اینوکسا M112

2,150,000 تومان