محصولات برند ملونی

محصولات برند فابریک

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار M101

1,760,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار m102

2,420,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب رو کار m103

4,300,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب روکار m104

6,500,000 تومان

مکانیزم آکاردئونی M105 | اینوکسا

تماس بگیرید

مکانیزم آکاردئونی M106 | اینوکسا

تماس بگیرید

مکانیزم آکاردئونی M107 | اینوکسا

تماس بگیرید

مکانیزم تک درب M108 | اینوکسا

تماس بگیرید

مکانیزم تک درب با آرام بند M109

تماس بگیرید

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار M110

1,800,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین سه درب توکار m111

2,700,000 تومان

مکانیزم تاپ لاین دو درب توکار m112

1,500,000 تومان